www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจสอบ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงการ “เราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากสามัญชนติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่สามัญชน ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพินิจพิเคราะห์จากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ในขณะที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับผลดีทดแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการคลังการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มเติมอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเบี้ยบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

กระบวนการเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งเริ่มกระทำลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” จากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งกติกาต่างๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “การันตี”
รวมทั้งเข้าสู่หน้าเนื้อหาส่วนบุคคล หน้านี้สามัญชนจึงควรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นว่า ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำประเมินผล ให้รอสักประเดี๋ยว ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงการ

หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ซักถามพอดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)