เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย เช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และก็ บมจ.ไทยการค้า
“ประชาชาติธุรกิจ” สะสมแนวทางการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้ง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไป สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและก็เว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยการค้า
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไปสามารถทำรายการซื้อขายได้ที่ สาขาธนาคารตัวแทนขาย