เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 เดือนพฤศจิกายน 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการแบงค์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวมาว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินชำระเงิน ตามแผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าครองชีพสำหรับในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตย่ำแย่จากเหตุการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงดำเนินการเป็นปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการรับรองรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับผลดีจำนวน 530,842 ครัวเรือน เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามแผนการรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก อาทิเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ เกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิทดแทน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งสิ้นที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละจำพวก คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องทดแทน แม้กระนั้นต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการชำระเงิน

ต่อจากนั้น ธ.ก.ส. จะปฏิบัติการชำระเงินฝากบัญชีเกษตรกรโดยตรง ด้านใน 3 วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่ได้รับราคามาตรฐานกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการดูแลดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงแผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจตราผลของการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีใจความแจ้งเตือนเงินฝากบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ภาพจาก : ผู้รายงานข่าว TNN ONLINE