เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ต.ค. 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นด้วยขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา และก็การไฟฟ้าได้

ขั้นตอนสมัครสมาชิกรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” บัตรสวัสดิการที่รัฐ 12 เดือน
“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อตกลงผู้ถือบัตรสวัสดิที่รัฐ ที่มีสิทธิรับการลดราคาค่าน้ำประปาและก็ค่าไฟฟ้า ก่อนที่จะกระทำสมัครสมาชิก มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าควรเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการที่รัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อบิลเดือน และก็ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการที่รัฐ จะได้รับเงินบริจาคค่าไฟฟ้ารอบเดือน ดังที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ว่าไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อบิลเดือน ในกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะมิได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจำต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนดังที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และก็กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการที่รัฐให้ถัดไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะมิได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการที่รัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการที่รัฐ และก็อยากใช้สิทธิสำหรับในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จำต้องสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่ กฟภ. ระบุ และก็ให้ข้อมูลถูกต้องครบ
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟฟ้ารอบเดือน ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำ
1. จำต้องสมัครสมาชิกขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการที่รัฐกับ การประปานครหลวง โดยผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐที่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ไว้กับ การประปานครหลวง แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปารอบเดือน ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้ประปารอบเดือนไม่เกิน 315 บาท

แม้มีการใช้ประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการผลักดันวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
แม้มีการใช้ประปาเกิน 100 บาท แต่ว่าไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการผลักดันวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
แม้มีการใช้ประปาเกิน 315 บาท จะมิได้รับการผลักดันวงเงินค่าน้ำประปา
4. ผู้ใช้น้ำจำต้องจ่ายเงินค่าน้ำประปาดังที่เจาะจงในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามเดิม (รองรับทุกช่องทางการจ่ายเงินที่ การประปานครหลวง มีให้บริการ) และก็กรมบัญชีกลางจะโอนเงินการผลักดันวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการที่รัฐให้ลูกค้าในกลางเดือนต่อไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องพักหรืออาคารชุด