เงินสงเคราะห์บุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้ประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในตอนนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้ประกันตนสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• จากนั้นเข้าระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1