อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน เที่ยวนี้จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 2519 พสกนิกรโง่-ชั่วช้า-หยาบช้า-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดาวรพีชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน และจึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยรุ่งเรืองนัก แม้กระนั้นทำให้ไม่บรรลัยหรือตายหมู่กำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมากมาย แม้กระนั้นจำเป็นต้องได้คนเก่งและคนดีแบบป๋าเปรมนะครับ
ถ้าสถานการณ์มันกัดเซาะมากมาย รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองป้องกันสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมมีความคิดว่าอีกไม่นานความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน เป็นไปไม่ได้เลี่ยง และรัฐประหารเที่ยวนี้จำเป็นต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้แนวทางการฝั่งซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาแทบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จึงควรทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากซะก่อน แล้วรีบถวายคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

ถ้าพสกนิกรโง่ พสกนิกรชั่วช้า พสกนิกรหยาบช้า พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด วินาศเมื่อนั้น พสกนิกรยิ่งใหญ่ไม่ได้ จำเป็นต้องคุณประโยชน์ซึ่งมาจากพสกนิกรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกขุกล่าวไว้ พสกนิกรต้องมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำเป็นต้องมาก่อน

anon1