อัปเดตความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. สามัญชนกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. สามัญชนกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปสามัญชนทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นรวมทั้งการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. สามัญชนกรุ๊ปคนที่อยากได้ความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนถึงครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านรวงรวมทั้งผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งนั้น

มากกว่า 1.3 ล้านกิจการค้า
แม้กระนั้น ปัจจุบันช่วงวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ครม. เห็นด้วยมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินโครงการ เราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.