สดร.เผยภาพ “ดาวศุกร์” คืนสว่างที่สุดในรอบปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า

นอกจากภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุม ดาวศุกร์สว่างที่สุดเป็นตอนที่ดาวศุกร์โคจรห่างจากโลกในระยะทางที่เหมาะสม แล้วก็มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่