วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งและก็พวกเราเที่ยวร่วมกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลของการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• ลำดับที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันวันพฤหัสบดีจนถึงวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความจำนงขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และก็สามารถตรวจตราผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยช่วงวันที่ 19 ม.ค. 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการตรึกตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.