ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้ลงความเห็นอนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือแผนการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเพิ่มอีกวงเงินช่วยเหลือรัฐร่วมจ่ายรอบที่ 3 ปริมาณ 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งระยะที่ 3 ปริมาณไม่เกิน 28,000,000 คน
ดังนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เพิ่มอีกปริมาณ 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์เหลืออยู่ให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน ธันวาคม 2564
แม้กระนั้น สำหรับสามัญชนที่พึงพอใจเข้าร่วมแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถสมัครสมาชิกอย่างสม่ำเสมอได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวี่วัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ที่พึงพอใจเข้าร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่าแสนสิทธิ์.