1047860-7

“พระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานไตรจีวร วัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรม มอบประธานสงฆ์ 41 วัด สำหรับในการจัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ในช่วงเวลาที่วัดศรีบุตรสาวราม ฉีดวัคซีนวัววิดให้ประชากรฟรี 1,000 คน มอบเป็นบุญกุศลแก่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรม มอบประธานสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามกัลยา วันที่ 26 เดือนมกราคม2565 ​โดยที่วัดศรีบุตรสาวราม พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อสามเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีบุตรสาวราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แล้วก็นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มอบผ้าไตรแล้วก็ไทยธรรมพระราชทาน ในพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ มอบอาหารเพล แล้วก็มอบทุนสำหรับการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณร นอกเหนือจากนี้วัดศรีบุตรสาวราม ยังร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพรรธน์ จัดบริการฉีดวัคซีนวัววิดให้ประชากรฟรี 1,000 คน มอบเป็นบุญกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามกัลยา​ ด้วย

1047841-1024

พระเทพประสิทธิมนต์ พูดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีบุตรสาวราม จัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามกัลยา วันที่ 26 เดือนมกราคม2565 นอกเหนือจากนี้ในโอกาสดังกล่าววัดศรีบุตรสาวราม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพรรธน์ สำนักการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพ จัดฉีดวัคซีนปกป้องวัววิด-19 ฟรี ให้กับประชากรทั่วๆไปแบบวอล์กอิน จำนวน 1,000 คน มอบเป็นบุญกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามกัลยา โดยถือว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วก็ฉีดวัคซีนวัววิดให้ประชากรฟรี เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย