ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาจำพวกไทย 4 จำพวก ที่รอบๆข้างหน้าห้องที่ใช้สำหรับการประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี⁣

กัญชาจำพวกไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขอปลูกจาก อย. เป็นกัญชาจำพวกไทย มี หางกระรอกภูเขาพานเอสคราว 1, หางเสือจ.สกลนครคราวคราว 1, ตะทุ่งนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และก็ตะทุ่งนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกจำพวกนำไปต่อยอดทำสินค้าต่างๆซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจไทย มีศักยภาพในการพัฒนากัญชาจำพวกไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ / 21 มิถุนายน 2564 ⁣