ด่วน! “อนุชา” เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ทำงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อวิถีทางต่างๆทั้งมีการกระทำการโฆษณาโฆษณาขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อไตร่ตรองข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย บอกว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการเสนอความคิดเห็นทางการเมือง และเป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงทำงานถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งทำงานตามมติมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งเจ้าคณะดูแลพระสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจตราความประพฤติปฏิบัติของภิกษุที่มีการทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงพระสงฆ์และศาสนาพุทธ.