คนเมินตั๋วบิน “พวกเราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธอำนาจ สุภสร ผู้ว่าการททท. (ททท.) กล่าวมาว่า จัดแจงสรุปโครงงานเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) หลังจากมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีเหตุมาจากนักท่องเที่ยวกรุ๊ปเดิม ที่เคยเที่ยวแล้วก็ใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้เยอะขึ้นเรื่อยๆ มีการเข้าพักโฮเต็ล 5 ดาวของคนในพื้นที่ ด้วยเหตุว่าถ้าเหตุการณ์ปกติราคาจะแพงมาก ไม่ใช่แค่จังหวัดกรุงเทพแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า โครงงานเราเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชากรผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจโฮเต็ลแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวโยง แล้วก็ตอนวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.